วัสดีครับ ในส่วนของ Present Continuous Tense

วันนี้ครูขอแนะนำให้เราจำรูปประโยคแบบ Present Continuous Tense ว่าโครงสร้างประโยคชนิดนี้

มันเป็นแบบใด และมีวิธีใช้อย่างไร มาลองดูกันเลยครับ

"Present Continuous Tense "

หลักการใช้ Present Continuous Tense เพื่อ

ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น เช่น

 1. Jim is working in the office right now. ( จิมกำลังเดินทางในสำนักงาน ณ ขณะนี้)
 2. Mike and John are drinking some milk at the moment. ( ไมค์และจอร์นกำลังดื่มนมอยู่ในขณะนี้ )

โครงสร้างของประโยค Present Continuous Tense

ประธาน Subject
Verb to Be
Verb + ing
ส่วนขยาย Complement
I
am
taking
a photograph with my friends now.
You
are
studying
English at the moment.
He
is
writing
a letter to his son now.
She
walking
to the market right now.

ใช้กับการวางแผนที่จะดำเนินการในอนาคต เช่น

 1. He is going to play tennis tomorrow. ( เขากำลังจะเล่นเทนนิสในวันพรุ่งนี้ )
 2. A teacher is going to teach Japanese next week. ( ครูกำลังจะสอนภาษาญี่ปุ่นในอาทิตย์หน้า)


โครงสร้างของประโยค "going to"

ประธาน Subject
Verb to Be
going to
Verb 1
ส่วนขยาย Complement
I
am
going to
take
a photograph with my friends next week.
You
are
going to
study
English tomorrow.
He
is
going to
write
a letter to his son next year.
She
going to
walk
to the market tomorrow.

 

*** สิ่งที่ต้องจำอย่างมาก เรื่องการใช้ Verb to Be***

I
am

Ex: I am working in the bank now.

We are reading a magazine now.

You
are
We
They
นามพหูพจน์
He
is

Ex: He is working in the bank at the moment.

She is brushing teeth slowly right now.

She
It
นามเอกพจน์

หลักการเติม -ing ที่คำกริยา

1.ถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วย -e ให้ตัด -e ออก แล้วเติม ing เช่น

write - writing = กำลังเขียน

take - taking = กำลังพา, กำลังนำ, ...

live - living = กำลังอาศัย

2.ถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วย -ie ให้เปลี่ยนเป็น -y แล้วเติม ing เช่น

die - dying = กำลังตาย

lie - lying = กำลังพูดเท็จ

3.ถ้าคำกริยานั้นออกเสียงพยางค์เดียว และมีตัวสะกดแค่ตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดซ้ำอีกหนึ่งตัว แล้วจึงเติม ing ลงไป เช่น

sit - sitting = กำลังนั่ง

hit - hitting = กำลังตี

4.ถ้าคำกริยานั้นออกเสียงด้วยสระเสียงยาว คือ สระที่มี 2 ตัว หรือ มีตัวสะกด 2 ตัว อยู่แล้ว ไม่ต้องซ้ำตัวสะกด สามารถเติม ing ได้เลย เช่น

beating - beating = กำลังบีบ

feed - feeding = กำลังป้อนอาหาร

help - helping = กำลังช่วยเหลือ

หมายเหตุ สระเสียงสั้นประกอบด้วย สระพื้นฐาน คือ a, e, i, o, u, y (y เป็นได้ทั้งสระ และ พยัญชนะ) ส่วนสระเสียงยาวประกอบด้วย สระเสียงสั้น 2 ตัว เช่น ae, ee, ai ... เป็นต้น

การทำเป็นประโยคปฏิเสธ ให้นำ "not" วางไว้ระหว่าง Verb to be และ V.ing เช่น

  • I am not playing basketball with my team right now.
  • He is not putting a pin on the chair now.

 

Exercise: แบบฝึกหัดที่ 1

 

©Copyright 2007 by A.Panupab Chat-uthai

Sawangarom Wittayakom School

Webmaster: englishswang@hotmail.com

Best view: 800x600 or 1280x800 pixels.

Part of Speech
 • Noun
 • Pronoun
 • Adjective
 • Verb
 • Preposition
 • Adverb
 • Conjunction
 • Interjection
Sentences
 • Affirmative
 • Question
 • Negative
Prefix & Suffix
 
Present Tense
Past Tense
 • Past Continuous Tense
 • Past Perfect Tense
 • Pastt Perfect Continuous Tense
Future Tense